Kungörelser http://www.triplan.fi/ Kungörelser fi Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry<br>Upprättad av: Kaupunkiympäristö/Ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu/ympäristökeskus<br>Delgivningsperiod: 25.5.2022 - 1.7.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2514739 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2514739 Wed, 25 May 2022 00:00:00 GMT Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Fira Rakennus Oy Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Fira Rakennus Oy<br>Upprättad av: Kaupunkiympäristö/Ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu/ympäristökeskus<br>Delgivningsperiod: 25.5.2022 - 1.7.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2514854 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2514854 Wed, 25 May 2022 00:00:00 GMT Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/St1 Lähienergia Oy Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/St1 Lähienergia Oy<br>Upprättad av: Kaupunkiympäristö/Ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu/ympäristökeskus<br>Delgivningsperiod: 25.5.2022 - 1.7.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2514885 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2514885 Wed, 25 May 2022 00:00:00 GMT Förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar Förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar<br>Upprättad av: <br>Delgivningsperiod: 24.5.2022 - 13.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2512552 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2512552 Tue, 24 May 2022 00:00:00 GMT Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Fortum Waste Solutions Oy Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Fortum Waste Solutions Oy<br>Upprättad av: Kaupunkiympäristö/Ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu/ympäristökeskus<br>Delgivningsperiod: 23.5.2022 - 29.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2511123 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2511123 Mon, 23 May 2022 00:00:00 GMT Meddelande om kungörelse / Beslut enligt miljöskyddslagen / Equinix (HE-A) Oy Meddelande om kungörelse / Beslut enligt miljöskyddslagen / Equinix (HE-A) Oy<br>Upprättad av: Regionförvaltningsverket i Södra Finland<br>Delgivningsperiod: 20.5.2022 - 27.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2512473 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2512473 Fri, 20 May 2022 00:00:00 GMT Meddelande om kungörelse/Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen/Destaclean Oy Meddelande om kungörelse/Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen/Destaclean Oy<br>Upprättad av: Regionförvalningsverket i Södra Finland<br>Delgivningsperiod: 19.5.2022 - 27.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2511716 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2511716 Thu, 19 May 2022 00:00:00 GMT Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Tapaus Oy Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Tapaus Oy<br>Upprättad av: Kaupunkiympäristö/Ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu/ympäristökeskus<br>Delgivningsperiod: 19.5.2022 - 27.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2510942 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2510942 Thu, 19 May 2022 00:00:00 GMT Kungörelse om framläggande 18.5.-16.6.2022 Bredkärrsgränden 8 och 10 002432 17 Mårtensdal Kungörelse om framläggande 18.5.-16.6.2022 Bredkärrsgränden 8 och 10 002432 17 Mårtensdal<br>Upprättad av: Kaupunkiympäristö/Tietopalvelut/Tietopalvelut / tietopalvelut<br>Delgivningsperiod: 18.5.2022 - 16.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2507591 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2507591 Wed, 18 May 2022 00:00:00 GMT Nylands NTM-centrals inbjudan till presentation av vägplan på informationsnätet /Riksväg 7 Västerkulla byteshållplatser och förbättring av anslutningen till Ring III Vanda och Helsingfors, vägplan Nylands NTM-centrals inbjudan till presentation av vägplan på informationsnätet /Riksväg 7 Västerkulla byteshållplatser och förbättring av anslutningen till Ring III Vanda och Helsingfors, vägplan<br>Upprättad av: NTM-central i Nyland<br>Delgivningsperiod: 18.5.2022 - 10.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2508314 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2508314 Wed, 18 May 2022 00:00:00 GMT Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/Finavia Oyj Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/Finavia Oyj<br>Upprättad av: Regionförvaltningsverket i Södra Finland<br>Delgivningsperiod: 18.5.2022 - 27.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2510726 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2510726 Wed, 18 May 2022 00:00:00 GMT Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/Vanda Energi Ab Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/Vanda Energi Ab<br>Upprättad av: Regionförvaltningsverket i Södra Finland<br>Delgivningsperiod: 18.5.2022 - 27.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2510826 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2510826 Wed, 18 May 2022 00:00:00 GMT Meddelande om kungörelse/Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen/Vanda Energi Ab Meddelande om kungörelse/Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen/Vanda Energi Ab<br>Upprättad av: Regionförvaltningsverket I Södra Finland<br>Delgivningsperiod: 17.5.2022 - 23.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2509574 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2509574 Tue, 17 May 2022 00:00:00 GMT Stadsfullmäktiges sammanträde 23.5.2022 Stadsfullmäktiges sammanträde 23.5.2022<br>Upprättad av: Kaupunkistrategia ja johto/Lakiasiat ja päätösvalmistelu/kuntademokr./Lakiasiat<br>Delgivningsperiod: 16.5.2022 - 1.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2508390 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2508390 Mon, 16 May 2022 00:00:00 GMT Anmälan om tillfälligt buller och skakninkar/RH Entertainment Oy Anmälan om tillfälligt buller och skakninkar/RH Entertainment Oy<br>Upprättad av: Kaupunkiympäristö/Ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu/ympäristökeskus<br>Delgivningsperiod: 11.5.2022 - 25.5.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2502901 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2502901 Wed, 11 May 2022 00:00:00 GMT Meddelande om kungörelse/Motiverad slutsats i enlighet med 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning/Vanda Energi Oy Meddelande om kungörelse/Motiverad slutsats i enlighet med 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning/Vanda Energi Oy<br>Upprättad av: NTM-centralen i Nyland<br>Delgivningsperiod: 10.5.2022 - 8.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2503650 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2503650 Tue, 10 May 2022 00:00:00 GMT Vasa förvaltningsdomstol hur kungörelsen om beslutet publiceras kommunen Vasa förvaltningsdomstol hur kungörelsen om beslutet publiceras kommunen<br>Upprättad av: Vasa förvaltningsdomstol<br>Delgivningsperiod: 9.5.2022 - 15.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2503037 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2503037 Mon, 09 May 2022 00:00:00 GMT Besvär över beslut om miljötillstånd/ Destia Oy Besvär över beslut om miljötillstånd/ Destia Oy<br>Upprättad av: Vaasan hallinto-oikeus<br>Delgivningsperiod: 5.5.2022 - 2.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2500457 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2500457 Thu, 05 May 2022 00:00:00 GMT Förslag till ändring av föreskrifterna om avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt / Samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster HRM Förslag till ändring av föreskrifterna om avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt / Samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster HRM<br>Upprättad av: Samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster HRM<br>Delgivningsperiod: 3.5.2022 - 17.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2497987 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2497987 Tue, 03 May 2022 00:00:00 GMT Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/GRK Infra Oy Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/GRK Infra Oy<br>Upprättad av: Kaupunkiympäristö/Ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu/ympäristökeskus<br>Delgivningsperiod: 28.4.2022 - 6.6.2022<br> http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2488954 http://besluten.vantaa.fi//ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2488954 Thu, 28 Apr 2022 00:00:00 GMT