Kungörelser

Här visas de nyaste kungörelserna, max 100 stycken. Du kan söka i kungörelser på kungörelsetyp eller med söktext. Till Sök i kungörelser.

Du kan öppna kungörelsen genom att klicka på Ärende. Till bilagorna kommer du genom att klicka på st. länken.

Sökresultat - första 22 ärendena (sammanlagt. 22)
Upprättad av
Kungörelsetyp
Delgivningsperiod
Ärende
Nieminen Juhani
29.3.2023 - 11.4.2023
Kungörelse om ikraftträdande 29.3.2023 Bäckbygränden 4 002428 63 Bäckby
Bilagor: 0 st
Vesa Mari
23.3.2023 - 2.5.2023
Miljötillståndsansökan/Ekovilla Oy
Bilagor: 0 st
Kosonen Mari (Kartoittaja)
21.3.2023 - 10.4.2023
Förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar
Bilagor: 0 st
Kettunen Mikko (Alueinsinööri)
16.3.2023 - 29.3.2023
Förslag till gatuplaner framlagda 16.3. - 29.03.2023
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
15.3.2023 - 19.4.2023
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Leasegreen Suomi Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
15.3.2023 - 21.4.2023
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / GRK Infra Oy
Bilagor: 0 st
Toivonen Janne
15.3.2023 - 5.4.2023
Stadsfullmäktiges sammanträde 27.3.2023
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
13.3.2023 - 19.4.2023
Meddelande om kungörelse / Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen / Pohjolan Matka / Aurinkobussit Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
10.3.2023 - 17.4.2023
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Marttilan Maanrakennus Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
10.3.2023 - 17.4.2023
Beslut om anmälan enligt 119 § i miljöskyddslagen (527/2014) avseende förlängning av verksamhet av försöksnatur / Stark Suomi Oy
Bilagor: 0 st

7.3.2023 - 13.4.2023
Meddelande om kungörelse / Beslut enligt miljöskyddslagen / Destaclean Oy
Bilagor: 0 st
Virtanen Kim
2.3.2023 - 8.4.2023
Ansökan om att byta nuvarande jordgas till flytgas, Sinikellontie 1 / Lindström Oy
Bilagor: 0 st

1.3.2023 - 30.3.2023
Förslag till gatuplaner framlagda 1.3.-30.3.2023
Bilagor: 0 st

1.3.2023 - 30.3.2023
Förslag till gatuplaner framlagda 1.3.-30.3.2023
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
1.3.2023 - 30.3.2023
Kungörelse om framläggande 1.3-30.3.2023 Vandaspåran Andelsvägen 002461 51 Backas och 52 Skattmans, Vandaspåran Skattmans östra 002465 52 Skattmans
Bilagor: 0 st

1.3.2023 - 15.12.2023
Uppbådskungörelse 2023
Bilagor: 0 st
Teerikangas Jenny
28.2.2023 - 6.4.2023
Miljötillståndsansökan / L & T Ympäristöpalvelut Oy
Bilagor: 0 st

28.2.2023 - 6.4.2023
Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/Encore Ympäristöpalvelut Oy
Bilagor: 0 st
Kolju Niina
20.2.2023 - 2.4.2023
Riksdagsvalet i Vanda 2023
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
1.2.2023 - 30.4.2023
Kungörelse om framläggande 1.2-2.3.2023 Vågparken 002398 11 Tavastberga, Kungörelse om framläggande 1.2-30.4.2023 Planeringsprinciper för Aviapolis flygplatsstad 053100
Bilagor: 0 st
Pansio Jenni
9.1.2023 - 31.12.2023
Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2023
Bilagor: 0 st

21.3.2019 - 23.4.2029
Beslut enligt miljöskyddslagen och marktäkslagen
Bilagor: 0 st


Klicka på RSS-knappen för att prenumerera på RSS-flödet.    RSS-painike  

En del webbläsare kräver att man installerar ett RSS-läsprogram.

Sökning i kungörelser