Kungörelser

Här visas de nyaste kungörelserna, max 100 stycken. Du kan söka i kungörelser på kungörelsetyp eller med söktext. Till Sök i kungörelser.

Du kan öppna kungörelsen genom att klicka på Ärende. Till bilagorna kommer du genom att klicka på st. länken.

Sökresultat - första 26 ärendena (sammanlagt. 26)
Upprättad av
Kungörelsetyp
Delgivningsperiod
Ärende
Kalpio Marja-Leena
25.5.2022 - 1.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
25.5.2022 - 1.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Fira Rakennus Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
25.5.2022 - 1.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/St1 Lähienergia Oy
Bilagor: 0 st
Kosonen Mari (Kartoittaja)
24.5.2022 - 13.6.2022
Förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
23.5.2022 - 29.6.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Fortum Waste Solutions Oy
Bilagor: 0 st

20.5.2022 - 27.6.2022
Meddelande om kungörelse / Beslut enligt miljöskyddslagen / Equinix (HE-A) Oy
Bilagor: 0 st

19.5.2022 - 27.6.2022
Meddelande om kungörelse/Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen/Destaclean Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
19.5.2022 - 27.6.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Tapaus Oy
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
18.5.2022 - 16.6.2022
Kungörelse om framläggande 18.5.-16.6.2022 Bredkärrsgränden 8 och 10 002432 17 Mårtensdal
Bilagor: 0 st
Mankonen Sami
18.5.2022 - 10.6.2022
Nylands NTM-centrals inbjudan till presentation av vägplan på informationsnätet /Riksväg 7 Västerkulla byteshållplatser och förbättring av anslutningen till Ring III Vanda och Helsingfors, vägplan
Bilagor: 0 st

18.5.2022 - 27.6.2022
Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/Finavia Oyj
Bilagor: 0 st

18.5.2022 - 27.6.2022
Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/Vanda Energi Ab
Bilagor: 0 st

17.5.2022 - 23.6.2022
Meddelande om kungörelse/Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen/Vanda Energi Ab
Bilagor: 0 st
Jokinen Eeva
16.5.2022 - 1.6.2022
Stadsfullmäktiges sammanträde 23.5.2022
Bilagor: 0 st
Vesa Mari
11.5.2022 - 25.5.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakninkar/RH Entertainment Oy
Bilagor: 0 st

10.5.2022 - 8.6.2022
Meddelande om kungörelse/Motiverad slutsats i enlighet med 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning/Vanda Energi Oy
Bilagor: 0 st
Eriksson Inkeri
9.5.2022 - 15.6.2022
Vasa förvaltningsdomstol hur kungörelsen om beslutet publiceras kommunen
Bilagor: 0 st

5.5.2022 - 2.6.2022
Besvär över beslut om miljötillstånd/ Destia Oy
Bilagor: 0 st

3.5.2022 - 17.6.2022
Förslag till ändring av föreskrifterna om avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt / Samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
28.4.2022 - 6.6.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/GRK Infra Oy
Bilagor: 0 st

28.4.2022 - 6.6.2022
Meddelande om kungörelse/Beslut i enlighet med 1336 § i miljöskyddslagen/Vanda stad
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
21.4.2022 - 30.5.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Kreate Oy
Bilagor: 0 st
Vesa Mari
21.4.2022 - 30.5.2022
Kuulutus 21.4 - 30.5.2022 ruotsinkielinen
Bilagor: 0 st
Försvarsmakten/Nylands regionalbyrå
8.3.2022 - 15.12.2022
Uppbådskungörelse 2022
Bilagor: 0 st
Salminen Nina
10.1.2022 - 31.12.2022
Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2022
Bilagor: 0 st

21.3.2019 - 23.4.2029
Beslut enligt miljöskyddslagen och marktäkslagen
Bilagor: 0 st


Klicka på RSS-knappen för att prenumerera på RSS-flödet.    RSS-painike  

En del webbläsare kräver att man installerar ett RSS-läsprogram.

Sökning i kungörelser