Kungörelser

Här visas de nyaste kungörelserna, max 100 stycken. Du kan söka i kungörelser på kungörelsetyp eller med söktext. Till Sök i kungörelser.

Du kan öppna kungörelsen genom att klicka på Ärende. Till bilagorna kommer du genom att klicka på st. länken.

Sökresultat - första 17 ärendena (sammanlagt. 17)
Upprättad av
Kungörelsetyp
Delgivningsperiod
Ärende
Nieminen Juhani
27.9.2023 - 26.10.2023
Kungörelse om framläggande 27.9-26.10.2023 Kivistö evenemangsarena 233200 23 Kivistö
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
26.9.2023 - 2.11.2023
Kungörelse som gäller beslut om bulleranmälan / Sun Effects Oy / Vihertie 56
Bilagor: 0 st

22.9.2023 - 30.10.2023
Meddelande om kungörelse / Beslut enligt miljöskyddslagen / Vanda stad
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
20.9.2023 - 20.10.2023
Kungörelse om framläggande 20.9.-20.10.2023 Skrapbergsbrinken 2 002449 17 Mårtensdal
Bilagor: 0 st
Nuora Marja-Liisa, Kiinteistörekisterikoordinaattori
19.9.2023 - 9.10.2023
Förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
19.9.2023 - 26.10.2023
Kungörelse som gäller beslut om bulleranmälan / NHP-yhtymä Oy / Laajavuorenkuja 4
Bilagor: 0 st

14.9.2023 - 23.10.2023
Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Bilagor: 0 st

5.9.2023 - 12.10.2023
Meddelande om kungörelse / Beslut enligt miljöskyddslagen / Vanda Energi Ab
Bilagor: 0 st

5.9.2023 - 12.10.2023
Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen/Vanda stad
Bilagor: 0 st

1.9.2023 - 9.10.2023
Meddelande om kungörelse / Övervakning av luftkvalitetseffekterna av utsläpp från energiproduktionsanläggningar i huvudstadsregionen 2024–2028 / Helen Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Vantaan Energia Oy
Bilagor: 0 st

30.8.2023 - 6.10.2023
Meddelande om kungörelse/Beslut enligt vattenlagen/Endress+Hauser Oy
Bilagor: 0 st
Hytönen Hilkka
28.8.2023 - 4.10.2023
Kungörelse som gäller beslut bulleranmälan / Origine Ky / Havukosken Myllykoskenpuisto, 01360 Vantaa
Bilagor: 0 st
Hytönen Hilkka
24.8.2023 - 2.10.2023
Kungörelse som gäller beslut om bulleranmälan/SSA Rakennus Oy, Topaasikuja 8, 01700 Vantaa
Bilagor: 0 st
Tunis Rasmus
21.8.2023 - 29.9.2023
Meddelande om ansökan om inlösningstillstånd / Fingrid Oyj
Bilagor: 0 st

1.3.2023 - 15.12.2023
Uppbådskungörelse 2023
Bilagor: 0 st
Pansio Jenni
9.1.2023 - 31.12.2023
Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2023
Bilagor: 0 st

21.3.2019 - 23.4.2029
Beslut enligt miljöskyddslagen och marktäkslagen
Bilagor: 0 st


Klicka på RSS-knappen för att prenumerera på RSS-flödet.    RSS-painike  

En del webbläsare kräver att man installerar ett RSS-läsprogram.

Sökning i kungörelser