Kungörelser

Här visas de nyaste kungörelserna, max 100 stycken. Du kan söka i kungörelser på kungörelsetyp eller med söktext. Till Sök i kungörelser.

Du kan öppna kungörelsen genom att klicka på Ärende. Till bilagorna kommer du genom att klicka på st. länken.

Sökresultat - första 26 ärendena (sammanlagt. 26)
Upprättad av
Kungörelsetyp
Delgivningsperiod
Ärende
Järvinen Anne
8.12.2021 - 14.12.2021
Välfärdsområdesvalet 2022: kandidatuppställning till Vanda och Kervo välfärdsområde
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
8.12.2021 - 22.12.2021
Kungörelse om ikraftträdande 8.12.2021 förlängning av byggförbud 90102R Skattmans, 90095R Vantaan Akseli, 90096R Skattmans och 90099R Aviapolis
Bilagor: 0 st
Yli-Leppälä Henna
7.12.2021 - 22.12.2021
Stadsfullmäktiges sammanträde 13.12.2021
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
7.12.2021 - 13.1.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/ St1 Lähienergia Oy
Bilagor: 0 st
Laine Leila
7.12.2021 - 5.1.2022
Meddelande om kungörelse / Motiverad slutsats i enlighet med 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning / Vantaan Energia Oy
Bilagor: 0 st

2.12.2021 - 28.1.2022
Besvär över beslut om miljötillstånd / Circulation Oy
Bilagor: 0 st
Vehmaa Maret
30.11.2021 - 7.1.2022
Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/vattenlagen/Kiinteistö Oy Koroppa III/Jatke Oy
Bilagor: 0 st

30.11.2021 - 7.1.2022
Meddelande om kungörelse/Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen/S-Kuljetus Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
26.11.2021 - 3.1.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skagningar / GRK Infra Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
26.11.2021 - 3.1.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/ E.M.Pekkinen Oy
Bilagor: 0 st
Hytönen Hilkka
23.11.2021 - 3.1.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skskningar/Lehto Asunnot Oy
Bilagor: 0 st
Kosonen Mari (Kartoittaja)
23.11.2021 - 13.12.2021
Förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar
Bilagor: 0 st
Laine Leila
22.11.2021 - 21.12.2021
Meddelande om kungörelse/Beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning/Purkupiha Oy
Bilagor: 0 st
Teerikangas Jenny
19.11.2021 - 10.12.2021
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Hartela Etelä-Suomi Oy
Bilagor: 0 st
Kuusinen Sari
19.11.2021 - 27.12.2021
Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/HKScan Finland Oy
Bilagor: 0 st

17.11.2021 - 18.12.2021
Meddelande om kungörelse / Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) / Soudal Oy (Tahkotie 1a, 01530 Vantaa)
Bilagor: 0 st

16.11.2021 - 23.12.2021
Meddelande om kungörelse / Beslut i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen/ Soini Heikki
Bilagor: 0 st
Kolju Niina
16.11.2021 - 23.1.2022
Välfärdsområdesvalet i Vanda 2022
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
12.11.2021 - 20.12.2021
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Purkupiha Oy
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
10.11.2021 - 9.12.2021
Kungörelse om framläggande 10.11.-9.12.2021 Backas upplevelsecentrum 512000 51 Backas, Larsvägen 142–144 002405 73 Räckhals, Dispositionsplanen för Västerkulla 091700 91 Västerkulla 95 Råby
Bilagor: 0 st

9.11.2021 - 16.12.2021
Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen /Finavia Oyj
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
8.11.2021 - 15.12.2021
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Destia Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
1.11.2021 - 9.12.2021
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Asunto Oy Laidunpolku 5
Bilagor: 0 st
Sundqvist Vesa ja Tolppi Seppo
19.2.2021 - 15.12.2021
Uppbådkungörelse
Bilagor: 0 st
Raita Harri
28.1.2021 - 31.12.2021
Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2021
Bilagor: 0 st

21.3.2019 - 23.4.2029
Beslut enligt miljöskyddslagen och marktäkslagen
Bilagor: 0 st


Klicka på RSS-knappen för att prenumerera på RSS-flödet.    RSS-painike  

En del webbläsare kräver att man installerar ett RSS-läsprogram.

Sökning i kungörelser