Kungörelser

Här visas de nyaste kungörelserna, max 100 stycken. Du kan söka i kungörelser på kungörelsetyp eller med söktext. Till Sök i kungörelser.

Du kan öppna kungörelsen genom att klicka på Ärende. Till bilagorna kommer du genom att klicka på st. länken.

Sökresultat - första 17 ärendena (sammanlagt. 17)
Upprättad av
Kungörelsetyp
Delgivningsperiod
Ärende
Kosonen Mari (Kartoittaja)
18.1.2022 - 7.2.2022
Förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
18.1.2022 - 24.2.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Jatke Toimitilat Oy
Bilagor: 0 st
Vesa Mari
17.1.2022 - 24.2.2022
Ansökan om ändring av miljötillstånd/Neles Finland Oy
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
12.1.2022 - 10.2.2022
Kungörelse om framläggande 12.1.-10.2.2022 Bolagsgränden 161800 16 Gruvsta, Nejlikstigen 12 002444 63 Bäckby, Bergpassvägen 7 002423 40 Övitsböle.
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
12.1.2022 - 18.2.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Purkupiha Oy
Bilagor: 0 st
Kosonen Mari (Kartoittaja)
11.1.2022 - 31.1.2022
Förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar
Bilagor: 0 st
Salminen Nina
10.1.2022 - 31.12.2022
Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2022
Bilagor: 0 st
Laine Leila
10.1.2022 - 8.2.2022
Meddelande om kungörelse / Program för miljökonsekvensbedömning / Helen Oy
Bilagor: 0 st
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
10.1.2022 - 10.3.2022
Meddelande om kungörelse / Vanda Energi Ab:s miljökonsekvensbeskrivning / Vantaan Energia Oy
Bilagor: 0 st
Hytönen Hilkka
29.12.2021 - 4.2.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Hartela Etelä-Suomi Oy
Bilagor: 0 st
Järvenpää Tero
29.12.2021 - 29.1.2022
Meddelande om kungörelse / Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) / Barona Varastopalvelut Oy (Turvalaaksonkuja, 01740 Vantaa)
Bilagor: 0 st
Paavilainen Pekka
21.12.2021 - 27.1.2022
Statsrådets beslut om en uppdaterad havsförvaltningsplan för Finland
Bilagor: 0 st

21.12.2021 - 27.1.2022
Information om offentlig kungörelse, jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker för åren 2022–2027
Bilagor: 0 st
Mäntykoski Antti
21.12.2021 - 27.1.2022
Offentlig kungörelse, statsrådets beslut om förvaltningsplanerna för åren 2022–2027
Bilagor: 0 st

2.12.2021 - 28.1.2022
Besvär över beslut om miljötillstånd / Circulation Oy
Bilagor: 0 st
Kolju Niina
16.11.2021 - 23.1.2022
Välfärdsområdesvalet i Vanda 2022
Bilagor: 0 st

21.3.2019 - 23.4.2029
Beslut enligt miljöskyddslagen och marktäkslagen
Bilagor: 0 st


Klicka på RSS-knappen för att prenumerera på RSS-flödet.    RSS-painike  

En del webbläsare kräver att man installerar ett RSS-läsprogram.

Sökning i kungörelser