Kungörelser

Här visas de nyaste kungörelserna, max 100 stycken. Du kan söka i kungörelser på kungörelsetyp eller med söktext. Till Sök i kungörelser.

Du kan öppna kungörelsen genom att klicka på Ärende. Till bilagorna kommer du genom att klicka på st. länken.

Sökresultat - första 35 ärendena (sammanlagt. 35)
Upprättad av
Kungörelsetyp
Delgivningsperiod
Ärende
Hytönen Hilkka
28.6.2022 - 4.8.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalo
Bilagor: 0 st
Kosonen Mari (Kartoittaja)
28.6.2022 - 25.7.2022
Förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar
Bilagor: 0 st
Hytönen Hilkka
28.6.2022 - 4.8.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Fira Rakennus Oy
Bilagor: 0 st
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
28.6.2022 - 31.7.2022
Meddelande om kungörelse / Beredning av avfallsavgifter för 2023
Bilagor: 0 st
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
23.6.2022 - 1.8.2022
Meddelande om kungörelse / Beslut i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen / Vanda Energi Ab
Bilagor: 0 st
Teerikangas Jenny
22.6.2022 - 12.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Sanoma Media Finland Oy / Nelonen Media Live
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
22.6.2022 - 22.8.2022
Kungörelse om framläggande 22.6.-22.8.2022 Vandaforsens kvarn 002101, Myrbacka brandstation 002493
Bilagor: 0 st
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
16.6.2022 - 25.7.2022
Meddelande om kungörelse / Tillståndsansökan enligt vattenlagen / Vanda Energi Ab
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
16.6.2022 - 25.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/ Fira Rakennus Oy
Bilagor: 0 st

15.6.2022 - 22.7.2022
Meddelande om kungörelse/Beslut enligt vattenlagen/Trafikledsverket
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
13.6.2022 - 20.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Jokioisten Maanrakennus Oy
Bilagor: 0 st
Jokinen Eeva
13.6.2022 - 29.6.2022
Stadsfullmäktiges sammanträde 20.6.2022
Bilagor: 0 st
Linnasaari Petra
8.6.2022 - 8.8.2022
Förslag till gatuplaner framlagda 8.6.2022-8.8.2022 Rivieraspåren
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
8.6.2022 - 8.8.2022
Kungörelse om framläggande 8.6.-8.8.2022 Getporsvägen 002436, Tikkuri 002488, Nejlikvägen 17 002372, Silvervägen 931500
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
7.6.2022 - 14.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Asfalttikallio Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
3.6.2022 - 11.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/RH Entertainment Oy
Bilagor: 0 st

3.6.2022 - 4.7.2022
Meddelande om kungörelse / Beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning /Seepsula Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
3.6.2022 - 11.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / TomAllenSenera Oy
Bilagor: 0 st

2.6.2022 - 11.7.2022
Meddelande om kungörelse/Beslut enligt miljöskyddslagen/Delete Ympäristöpalvelut Oy
Bilagor: 0 st
Heino Toni
1.6.2022 - 11.7.2022
Miljötillståndsbeslut/Vanda stad
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
1.6.2022 - 30.6.2022
Kungörelse om framläggande 1.6.-30.6.2022 Utkast till spårvägens dispositionsplan YK0049
Bilagor: 0 st
Nieminen Juhani
1.6.2022 - 30.6.2022
Kungörelse om framläggande 1.6.-30.6.2022 Kiselvägen 2 002355 68 Björkhagen
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
1.6.2022 - 8.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/TerraWise Oy
Bilagor: 0 st

31.5.2022 - 7.7.2022
Meddelande om kungörelse / Beslut enligt miljöskyddslagen/ Lauri Korpinens gata 9
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
31.5.2022 - 7.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Peab Industri Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
30.5.2022 - 6.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Loud´n Live Promotions Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
30.5.2022 - 6.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Lammin Sahti Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
27.5.2022 - 4.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar / Jatke Uusimaa Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
25.5.2022 - 1.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
25.5.2022 - 1.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Fira Rakennus Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
25.5.2022 - 1.7.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/St1 Lähienergia Oy
Bilagor: 0 st
Kalpio Marja-Leena
23.5.2022 - 29.6.2022
Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Fortum Waste Solutions Oy
Bilagor: 0 st
Försvarsmakten/Nylands regionalbyrå
8.3.2022 - 15.12.2022
Uppbådskungörelse 2022
Bilagor: 0 st
Salminen Nina
10.1.2022 - 31.12.2022
Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2022
Bilagor: 0 st

21.3.2019 - 23.4.2029
Beslut enligt miljöskyddslagen och marktäkslagen
Bilagor: 0 st


Klicka på RSS-knappen för att prenumerera på RSS-flödet.    RSS-painike  

En del webbläsare kräver att man installerar ett RSS-läsprogram.

Sökning i kungörelser